Hizmetiçi eğitim ve yetiştirme kursunu geliştirme - I amaçlar ve matematik öğretmenlerinin görüşleri


Prof. Dr. Yaşar Ersoy


ÖZET
ODTÜ'de düzenlenen hizmetiçi eğitim ve yetiştirme (HEY) kurslarına katılan bir grup matematik öğretmeninden derlediğimiz çok sınırlı veriyi de kullanarak kursların düzenlenmesi ile ilgili sorunlar ve genel düşünceler açıklanmaktadır. Bu bağlamda, matematik öğretmenlerinin sürekli eğitimle mesleklerinde gelişmeleri ve yetkinleştirilmelerinin gerekleri, daha etkin öğretim programlarının amaçları ve yapılandırılması, ilkönce ana çizgilerle özetlenmekte; daha sonra HEY kursunda öğretim programının içeriğini oluşturan ünitelerden biri: Kalkülüse Giriş ünitesi, örnek seçilerek öğretmenlerinin HEY programlarının tasarımı hakkında görüşleri ve önerileri araştırılmaktadır


ABSTRACT
Based on few data obtained from a group of mathematics teachers who participated in the inservice education and training (INSET) courses held at METU, the issues related to the organisation and general concerns are explained. In this context, the necessity for the professional development of mathematics teachers and getting competences through continuing education, the goals of more effective INSET programs and its structure are summarised in a broad line, then choosing an example among the modules called "Introduction to Calculus/Pre-calculus" which was in the content of the INSET courses, the views of mathematics teachers and their suggestions for the design of INSET programs are explored to some extent.


ANAHTAR KELİMELER: Matematik eğitimi, kalkülüs öğretimi, hizmetiçi eğitim, öğretmenlerin görüşleri, öğretim programı, hizmetiçi eğitim program tasarımı


KEYWORDS: Mathematics education, teaching calculus, in-service education, teachers' views, curricula, design of INSET program.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education