Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki Öğretim Üye ve Öğrencilerinin Seçmeli Dersler Hakkındaki Görüşleri


Yrd. Doç. Dr. Ayhan Demir & Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ok


ÖZET
Bu çalışmada Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) uygulanmakta olan seçmeli ders sistemine ilişkin öğretim üyeleri ve öğrencilerin görüşleri incelenmiştir. ODTÜ'nün tüm bölümlerinde değişik ünvanıarda bulunan ve seçmeli ders veren 91 öğretim üyesi ile bu dersleri alan ve değişik bölümlerde okumakta olan 189 öğrenciye görüşleri sorulmuştur. Toplanan öğrenci ve öğretim üyelerinin görüşleri ayrı ayrı gözden geçirildikten sonra bu görüşlerde ortak olan noktalar vurgulanmıştır. Bunun yanısıra, ODTÜ' de ve diğer üniversitelerde seçmeli ders uygulamasını. iyileştirmeye yönelik görüş ve öneriler de tartışılmıştır.


ABSTRACT
The present study was designed to examine the faculty and students opinions about elective course system applied in the Middle East Technical University. For this purpose 91 academic staff with varying academic titles who offered the elective courses and 189 students taking elective courses were asked to write their apinions. All written opinions were examined ane-by-one and, then discussed under same comman points. In addition a set of opinions and suggestions are put forth regarding the improvement of the elective caurse system at the Middle East Technical University and cansequently other higher education institutians.


ANAHTAR KELİMELER: Seçmeli dersler, üniversite.


KEYWORDS: Elective courses, üniversity.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education