The development of higher education


Assist. Prof. Dr. Nurgün Oktik


ÖZET
Yüksek öğretim, oldukça geniş kapsamlı ve tüm toplumları ilgilendiren bir olgudur. Ancak özellikle teorik alanda yapılan araştırmaların, yazılan kitapların sınırlılığı düşündürücüdür. Son yıllarda teknolojik gelişmelerde alınan yolla birlikte toplumlar bireylerin öğrenim düzeylerini yükselterek insan kaynağını en verimli şekilde kullanmayı gerekli görmektedirler. Bu makalede yüksek öğretimle bağlantılı öğrenim, eğitim, öğretim ve yüksek öğretim kelimeleri farklı eğitimeilerin görüşleri çerçevesinde tanımlanmıştır. Ardından makalede yüksek öğretim düşüncesinin gelişimine tarihsel bir süreç içerisinde bakılarak modern üniversite düşüncesinin nasıl geliştiğine bakıimıştır. Bugün kitlesel eğitime geçişle birlikte yüksek öğretim düşüncesinde yatan felsefe ve modern yüksek öğretirnin ne olması gerektiği değişik boyutlarda bakılarak sürekli tartışma konusu olan özerklik ve akademik özgürlük kavramlarına açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Makalede teknolojik, sosyal ve ekonomik değişimlerin etkisiyle özellikle gelişmiş ülkelerde kaçınılmaz bir yapılanma olan endüstri - üniversite işbirliğinin kaçınılmazlığı ve sonuç olarak dıştan yapılan müdahalelerin üniversitelerin elit yapısında temel değişimlere neden oldukları görüşü öne sürülmüştür. Sonuç olarak bugün üniversiteler, endüstri ve iş pazarı için eleman yetiştiren ve endüstrinin gereksinmeleri doğrultusunda araştırma faaliyetlerini sürdüren kuruluşlar haline geldikleri özetlemiştir.


ABSTRACT
This paper has concantreted on the basic concepts of learning, education, training and higher education from the different point of views. The idea of higher education and the root of the modern university has looked upon through the historical development. Than the paper has considered the higher education today and their underlying philosophy and golas. Later the study briefly has outlined the two conflicted terms of autonomyand academic freedom. The research which is the main activity of the university has shortly discussed with the impact of the technological, social and economic changes


ANAHTAR KELİMELER: Özerklik, akademik özgürlük, işgücü gereksinimi, sosyal değişim, ekonomik değişim, derece, diploma.


KEYWORDS: Autonomy, academic freedom, manpower needs, social change, economic change, gualification.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education