The dilemma of didactic paradigms and the pracitioner's challenges in integratrive planning


Ass. Prof. Dr. Klaus Hoffmann


ÖZET
Didaktik modelleri konu alan literatür, derslerin planlanması ile ilgili çok sayıda strateji içermektedir. Özellikle, mesleklerine yeni adım atmış olan genç öğretmenler ders vermeye başladıklarında, geniş bir yelpazeyi kapsayan sorunlarla karşılaşırlar. Uygulamada, gerek özel gerekse öğretmenin kişisel gereksinimlerini göz önünde bulunduran ders modellerinin temel taşı sayılabilecek genel bir kuram neredeyse yok gibidir. Genç öğretmenleri bu konuda bilgi ve beceriyle donatmak için, çağdaş bilimsel araştırmalar kapsamında, bazı yeni ve gelişmeye açık ders modelleri örnek olarak incelenmeli ve değerlendirilmelidir. Böylesine kapsamlı, öğrenci merkezli ve entegre bir öğretim temelinin uygulanışı, genç öğretmenlere bağımsız bir meslek hayatı kazandırma sürecinde ancak bir kilometre taşı olabilir. Bu sürecin sonunda, genç öğretmenlerin amaca uygun ders hazırlama konusunda kendi modellerini gerçekleştirmeleri mümkün olacaktır.


ABSTRACT
The literature on didactic model s offers a confused profusion of planning strategies, and especially the beginning teachers are faced with a considerable classroom dilernma. There is hardly any sufficiently well-founded theory of teaching on the basis of which specific and individual instructional model s of practice and action could be substantiated, transferred and integrated. In order to supply the newly-qualified teachers with an orientation categorical framewark for a comprehensive, flexible concept of instructional design, a few exemplary progressive, .open-minded didactic models shall be analysed and evaluated in the context of current research findings. The use of a thus wider and integrative learner-oriented didactic fundamentum is but a milestone far more independent professional practice, and beginning teachers should become conscious of the ir own models of competent good teaching


ANAHTAR KELİMELER: Didaktik modeller, planlama araçları, öğrenci merkezlilik, uygulayıcının gereksinimleri, öğretmenin hareket alanı.


KEYWORDS: Didactic models, planning aids, learnercentred, practitioner's challenge, professional's framework of action.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education