Disiplinlerarası öğretim kavramı ve programlar açısından doğurduğu sonuçlar


Yrd. Doç. Dr. Ali Yıldırım


ÖZET
Disiplinlerarası öğretirnin önemi, etkili ve anlamlı öğrenmeye olan katkısı her geçen gün daha fazla vurgulanmaktadır. Bu yaklaşım yeni olmamakla birlikte kendini hem literatürde hem de okullardaki uygulamalarda daha fazla hissettirmeye başlamıştır. Öğretmen eğitimi programları, grupla öğretim ve problemlere dayalı öğretim gibi uygulamalarla disiplinlerarası öğretimi ön plana çıkarmakta ve geleceğin öğretmenlerini bu yönde hazırlamaktadırlar. Disiplinlerarası öğretim, farklı disiplinlere ait bilgi ve becerileri anlamlı bir biçimde biraraya getirme ve kullanma yönünde etkili bir strateji olarak görülmektedir. Bu yaklaşım aynı zamanda bütüncül olan doğal düşünme biçimimizle tutarlılık göstermektedir. Bu çalışma, disiplinlerarası yaklaşımın temellerini gözden geçirmekte ve program geliştirme yönünden ortaya çıkan bir takım sonuçları tartışmaktadır. Ayrıca, pratik ve etkili olabilecek disiplinlerarası bir program geliştirme modeli tanımlanmakta ve okullarımızda disiplinlerarası öğretirnin uygulanması yönünde bazı önerilere yer verilmektedir.


ABSTRACT
The importance of interdisciplinary teaching in causing meaningful and effective learning in students is emphasized increasingly both in the literature and in schools. Teacher education programs attempt to explore ways to integrate different subject areas in a meaningful way to prepare their students as future teachers so that they themselves can utilize the same approach in their teaching practices in schools. Interdisciplinary approach is viewed as a way of bringing together different disciplines in a meaningful and practical manner so that students perceive knowledge and skills as a whole rather than discrete pieces. This approach is consistent with our natural way of thinking, that is halistic most of the time. This artiele explores the rationale behind interdisciplinary approach to teaching and learning process and offers implications for curriculum development in schools. A model for interdisciplinary curriculum development is discussed, and ce rtain suggestions for promoting interdisciplinary teaching in our schools are offered.


ANAHTAR KELİMELER: Disiplinlerarası öğretim, disiplinlerarası program.


KEYWORDS: Interdisciplinary teaching, interdisciplinary curriculum, teaeher edueation.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education