Multigraded classes in Turkey: improving the quality of instruction


Münire ERDEN


ÖZET
Türkiye'de yaklaşık 24000 birleştirilmiş sınıf bulunmaktadır. Ne yazık ki, bu sınıflarda eğitimin niteliği oldukça düşüktür. Bu makalenin amacı birleştirilmiş sınıfların bazı özelliklerini ve sorunlarını belirlemek ve problemlerinin çözümüne yardımcı olmak için önerilerde bulunmaktır.


ABSTRACT
There are approximately 24000 multigraded classes in Turkey. Unfortunately, the quality of education in these classes is law. The aim of this article is to determine same characteristics and problems of multigraded classes and to state same suggestions to heIp solve their problems.


ANAHTAR KELİMELER: Birleştirilmiş sınıf.


KEYWORDS: Multigraded classes.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education