Spreadsheets in education


Res. Ast. M. Miraç Özar


ÖZET
dir. Çeşitli branşlardaki öğretmenleri işlem tablosunu kullanmaya teşvik etmek ve onları bu yönde cesaretlendirmek amacıyla literatürde rastlanan bazı örneklere bu çalışmada yer verilmiştir. ışlem tablosunun kullanımının ancak bir eğitim programı çerçevesinde ve eğitim programlarının genel hedefleri ile birlikte düşünüldüğünde bir değer kazanacağı bu çalışmada vurgulanmıştır. Ayrıca bu çalışmada işlem tablosunun okulların idari amaçları ve çeşitli eğitim uygulamaları için de kullanılabileceği belirtilmiştir.


ABSTRACT
This paper deaIs with the use of spreadsheets in education. The advantages of using spreadsheets in the educational context and same suggestions made by various people in the literature are alsa address ed to encourage teachers to utilize spreadsheets in various subjects. It is emphasized that the usage of spreadsheets can only be of real value as long as theyare put into an educational context and are integrated with the major objectives of the curriculum. it was alsa pointed out that spreadsheets can be used for school management purposes and for various instructional activities.


ANAHTAR KELİMELER: İşlem tabloları, eğitimde işlem tabloları.


KEYWORDS: Spreadsheets, spreadsheets in education.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education