An experiment on quitting smoking programme


Assoc. Prof. Dr. Fidan KORKUT


ÖZET
Günümüzde sigara içme, oldukça yaygın görülen bir davranıştır. Hem fiziksel hem de psikolojik bağımlılık yaptığına ve pekçok sağlık sorunuyla doğrudan ilişkili olduğuna yönelik bilimsel kanıtların varlığına rağmen, sigara içmeyi sürdüren üniversite öğrencilerinin sayısı bir hayli fazladır. Bu araştırmada sigarayı bıraktırmak amacıyla hazırlanmış bir program denenmiştir. Bu program, Amerikan Akciğer Derneği (American Lung Association) tarafından bilişsel ve davranışsal tekniklere dayalı olarak hazırlanan "20 Günde Sigarayı Bırakma" programından esinlenerek oluşturulmuştur. Geliştirilen program, grup rehberliği biçiminde uygulanmaktadır. Programı denemek amacıyla yapılan bu araştırma 1992-93 öğretim yılı, bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Programa katılan 23 öğrenciden 9 tanesi sigarayı bırakmıştır.


ABSTRACT
Today, smoking is a very comınon habit among university students. it is well known that this habit is harmful not only to the smokers' health but alsa to the non-smokers' who exposed to the smokers' environs. From this perspective, the smoking habit has a social dimension. Therefore, a programıne was devised in order to help smokers to quit smoking. This research was carried out in the 1992-93 academic year, during the spring semester at Hacettepe University. In this research "a quit smoking programıne" based on a programıne lasting 20 days developed by the American Lung Association including behavioural and cognitive techniques was used. The programıne, which helps subjects to address their smoking behaviour, was practised as a group guidance. Having participated to the programıne 9 of 23 smokers quitted smoking.


ANAHTAR KELİMELER: Sigara içme, sigarayı bırakma, sigarayı bırakma programı.


KEYWORDS: Smoking, quit smoking, a quit smoking programme.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education