Claudia Storz' "Jessica mit Konstruktionsfehlern": Schreiben als Therapie?


Assist. Prof. Dr. Kenan Öncü


ÖZET
"Jessica mit Konstruktionsfehlern" çağdaş İsviçre edebiyatının çok ödüllü yazarlarından Claudia Storz'un ilk romanıdır. Eserin odak figürü crohn hastasıdır ve günlük tutmaktadır. Onun, bu umarsız hastalıkla düşünsel düzeyde başedebilmesi konusunda yazma eyleminin terapötik işlevinin edebiyat bilimi düzleminde araştırılması makalenin amacını oluşturmaktadır. Bu yapılırken yazma eyleminin, kendisi de chrohn hastası olan Storz'un yaşamındaki işlevi ve romanın yazıldığı edebiyat ekolünde görülen bu konudaki eğilim de göz önünde tutulmuştur. Ağırlıklı olarak "metne dayalı" (werkimmanent) yöntemin uygulandığı in- 'celemede, yazma eyleminin yazarın yaşamındaki terapötik işlevinin odak figür için geçerli olmadığı sonucuna varılmıştır.


ABSTRACT
"Jessica mit Konstruktionsfehlern" is the first novel of the award-winning contemporary Swiss novelist Claudia Storz. Like the novelist herself, the chief character in the novel suffers from Morbus Krohn. Anather common point between them is that they keep a diary, that is, they write something. The aim of this monograph is to search for the therapeutic function of the act of writing on the incurable disease which makes life difficult for its victims. It is hoped that this aim will be achieved by handling the problem from a literary point of view and by focusing attentian on how the sufferer fights with illness by employing herself mentaııy. It has alsa been the aim of this paper to examine the literary tendeney of the period in which the novel was written and the function of the act of writing on the psychological mood of the writer herseif. It has be en observed that the therapeutic function of the act of writing is not so effective on the heroine as it is on the writer herself.


ANAHTAR KELİMELER: Hastalık, tedavi, yazmak


KEYWORDS: Illness, therapy, to write.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education