Şiirde duygu değeri ve "aşk"


Yrd. Doç. Dr. Ece Korkut


ÖZET
Bu yazıda göstergebilim açısından laşk/ izleğinin şiirlerde kazandığı duygu değeri araştırılmıştır. Karşıtlıklardan yola çıkılarak ve birkaç Türk şiiri irdelenerek, laşk/ izleğinin çoğu zaman lesensizl bir duygu değeri taşıdığı gösterilmeye çalışılmıştır.


ABSTRACT
In this paper, it has been investigated the thymic value (valeur thymique) of the theme of Ilovel in several turkish poems according to semiotics classifications. This study tries to reveal that Ilovel is marqued as Idyspharic value!.


ANAHTAR KELİMELER: Değer kavramı, duygu değeri, esenli / esensiz duygu değerleri, şiir, aşk.


KEYWORDS: Value, thymic value, euphark and dysphoric value in poems, poetry, love.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education