Türkçe'de 'spor haber başlıkları': incelenmesi ve öğretimi


Yrd. Doç Dr. Işıl İNCE ÖZYILDIRIM & Doç Dr. Gülsev PEKKAN


ÖZET
Bu çalışmada, Türkçe' de spor haber başlıklarının incelenmesi ve öğretimi üzerinde durulmaktadır. Yapılan araştırma, Türkçe' de spor haber başlıklarının kendine özgü bir yapı oluşturduğunu ve işlevsel bir boyutunun bulunduğunu göstermiştir. Ayrıca, bu haber başlıklarının dil öğretiminde kullanılarak Türkçe'nin hem yapısal hem de işlevsel özelliklerinin vurgulanabileceği tartışılmaktadır.


ABSTRACT
This study has been carried out to examine the features of the language used in the headlines of sports news in Turkish newspapers and how these headlines could be used in language teachingo it has been stressed that a language cannot be studied only by depending on its grammatical structure, its communicative functions should also be taken into consideration. It has been found out that headlines of sports news in Turkish newspapers have several communicative functions and these headlines could be used in language teaching to emphasize both the structure and the functions of these structures in Turkish.


ANAHTAR KELİMELER: spor haber başlıkları, söylem çözümlemesi, sözeylem kuramı, dil öğretimi.


KEYWORDS: Headlines of sports news, discourse analysis, speech acts, language teaching.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education