YABANCI DİL ÖGRETİMi VE YABANCI DİLLE ÖGRETiM


Prof. Dr. A. Hamit.Sunel


ÖZET
Ortaöğretirnde yabancı dilin amaca ulaşılacak düzeyde öğretilememesi karşısında, sistemin düzeltilmesi veya yeni bir sisteme geçilmesi yerine Anadolu Lisesi adıyla, yabancıdille öğretim yapılan özel statülü okulların açılması yönüne gidilmiştir. Bu okulların rağbet görmesi üzerine, öğretim kadrosunda bulunması gereken özellikler dikkate alınmadan sayıları birden artırılmış, ihtiyacın karşılanması konusunda bu tür okulların paralı olanları açılmıştır. Son yıllarda, ortaöğretimden sonra yükseköğretirnde de yabancı dille öğretime hız verilmiş, normal statülü üniversitelerde yabancı dile verilen önem gitgide azalırken bazı üniversitelerin tümünde, bazı üniversitelerin belirli fakülte veya bölümlerinde yabancı dille öğretime geçilmiştir. Ortaöğretirndematematik, fizik, kimya, biyoloji derslerinin yabancı dille yapılması öğrencilerin yabancı dil bilgilerine katkıda bulunabilir; ama, alan bilgilerinin edinilmesini güçleştireceği ve düzey düşüklüğüne sebep olacağı açıktır. Ayrıca bu okullardaki hazırlık sınıfları eğitime fazladan bir yıllık yük getinnektedir. Aynı durum yabancı dille öğretim yapılan ünivel'siteler için de geçerlidir. Hazırlık sınıfında süre kaybının, üst düzey bilgilerinin bir yabancı dille elde edilmesinin zorluğunun yanı sıra dil ile düşünce arasındaki bağıntı dikkate alındığında, yabancı dille öğretirnin bilimsel düşüncenin gelişmesini engellemesi gibi bir tehlikesi daha vardır. Ayrıca, edinilen bilgilerin yabancı dille kullanılacağı istihdam alanları yok denecek kadar azdır. Gerek ortaöğretim gerekse yükseköğretim kurumlarının büyük bir kısmında yabancı dili en arka plana itip bazılarında yabancı dille öğretim yapmak yerine, ortaokuldan başlamak üzere, yükseköğretirnin sonuna kadar bir yabancı dili iyi derecede öğretirken liseden itibaren öğrencilerin seçebilecekleri, ancak zorunlu olacak ikinci bir yabancı dilin öğretilmesinin daha uygun olacağı düşüncesindeyiz.


ABSTRACT
In view of the fact that foreign language could not be taught effectively in secondary education to reach the objectives, the new schools which have privileges have been opened under the name of "Anadolu Lisesi" whose educational languages were English, German, and French, instead of the improvement of the system or replacement of it with a better one. Upon the great demand for them, the total numbers of these schools were increased abruptly irrespect of the requirements which the teaching staff should have; and even tutional private schools of this kind were opened. In recent years, following the way accepted in the secondary education, the higher education has maintained teaching in the foreign language. On the one hand, while the public universities ignore the significance of the foreign language taught; on the other hand, the education in the foreign language was realized in certain faculties of some universities and in all the faculties of some others. In secondary education, teaching mathematics, physics, biology, and chemistry in the foreign language can also contribute to students' knowledge of that foreign language. However, it is clear that it causes deficiency in leaming those scientific courses as well as creating difficulties for the students. The same is also valid for the universities whose educational language is a foreign language. Considering the relationship between language and thought in addition to the fact that students waste time in preparatory classes and that it is hard to learn the higher-Ievelled knowledge in the foreign language, we can daim that teaching in the foreign language is an obstruction for the improvement of scientific thinking. Furthermore, the employment fields where the required knowledge acquired in the foreign language will be used are rather restricted. I believe that, starting from the secondary schools till the end of the universities so as to try to teach a foreign language satisfactorily, it will be better to teach a second compulsory foreign language which can be selected by the students from high schools on, instead of underrating teaching of a foreign language in most of the schools of both secondary and higher education.


ANAHTAR KELİMELER: yabancı Dil Öğretimi, Yabancı Dille Öğretim.


KEYWORDS: Foreign Language Teaching; Foreign Language medium of instruction; FL T and Mother Tongue

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education