AUSWIRKUNGEN DER MIGRATION AUF DEN GESUNDHEITSZUSTAND


Lecturer. Leyla Ercan


ÖZET
Bu makalede göçün insan sağlığına etkisi üzerinde durulmaktadır. Bu yazıda Almanya'da uzun yıllardan beri yaşamakta olan Türklerin karşılaştığı sorunlar incelenmiş; göçün sonuçları olarak kültürel problemler, dil yetersizliği, uyum güçlükleri ve işsizlik gibi sorunların insanın ruh ve beden sağlığına etkisi bazı teorilerle açıklanmıştır.


ABSTRACT
In this artiele, the effects of immigration on human health has been dealt with. The problem s that the Turks who have beel' experiencing in Germany for along time are being analyzed in details. It is chaimed, in this artiele, that cultural problems, lack of cummunication, unemployment as a result of immigration effect the human psychology and body health all the claims are being bestowed on scientific theorics.


ANAHTAR KELİMELER: Göç, İnsan, Sağlık


KEYWORDS: Immigration, human being, health

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education