MATEMATİKTE BAŞARININ İZLENMESİ


Doç. Dr. Yaşar BAYKUL


ÖZET
Bu yazı, iJkö~retiıDdüzeyindeki e~itimde,materIatiktekibaşannın izlenmesi konusu üzerinedir. Yazıda, i!köwetim düzeyinde, matematiktekibaşarı ölçülerinin klasik anlamda ö~renci başarısının de~erlendirilmesi amacıyla kullanılması yerine, başardıın izlenmesi kavramının benimsenmesininögrencilerin zihinsel gelişimleri, ilkögretim okulunun amaçları ve matematiginyapısına daha urgun olacagı; izleme çalışmalarının . amaçları, nelerin izlenecegi, izlemenin nasıl yapılaca~ı ve sonuçlarının nasıl kullanılırsa faydalı olacagı konularındabazı görüşlere yer verilmektedir.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education