pMadde güçlük indeksi ile rasch modelinin b parametresi ve bunlara dayalı yetenek ölçüleri üzerine bir karşılaştırma


Dr. Selahattin GeIbal,


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, örtük özellikler teorisinin Rasch modeliyle ve klasik test teorisi ile kestirilen madde ve yetenek parametrelerinin benzer yönlerini ortaya koymaktır. Bu amaçla, ilkokul 5. sınıf için hazırlanmış Türkçe ve matematik testlerine öğrencilerin verdikleri cevaplardan yararlanılmıştır. Sonuçta, madde güçlük indekslerinin birim normal değerleri ile Rasch modeliyle kestirilen bg parametreleri arasında oldukça yüksek korelasyonlar bulunmuştur. Ayrıca, Rasch modeliyle ve Rasch modelinde bg parametresi yerine madde güçlük indekslerinin birim normal değerleri ve klasik test teorisi ile kestirilen yetenek ölçüleri arasında, özellikle ileri yetenek düzeylerinde yüksek korelasyonlar bulunmuştur.


ABSTRACT
The purpose of this study is to find out the similarities of both item parameters and ability parameters estimated by the Rasch model of latent traits theory and the clasical test theory. The data used in this studyare the responses to Turkish and mathematic tests given by the fifth grade primary school students. There found a high level of correlations between the unit normal values of item difficulty indexes and the bg parameter estimated by the Rasch modeL. In addition to this, there also appeared a high level of correlations among the ability levels estimated by the Rasch modeL, the unit normal values of item difficulty indexes that were used instead of the parameters in Rasch model and classical test theory. The correlations were higer in higher ability levels.


ANAHTAR KELİMELER: Örtük Özellikler, Klasik Test Teorisi, Madde Güçlüğü


KEYWORDS: Rasch Model, Clasİcal Test Theory, Item Difficulty, Item Parameters

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education