ÖSYS TESTLERİNDE YOKIANMAK İSTENEN BİLİŞSEL DA VRANIŞLAR*


Yrd.Doç.Dr. A.Ata Tezbaşaran,


ÖZET
Yükseköğretiıne öğrenci seçme ve yerleştirme amacıyla uygulanmakta olan testlerde kapsanan bilişsel davranışlar, B. S. Bloom ve arkadaşlarınca geliştirilen sınıflama ölçütlerine dayalı olarak incelenerek özetlenmiştir.


ABSTRACT
The behaviors which were intended to measure in university entrance examinations in Turkey had been invastigated and summarized in terms ofB. S. Bloom's Taxonomy.


ANAHTAR KELİMELER: Üniversite Giriş Sınavları, ÖSYS, ÖSS, Ö YS, Bilişsel Davranışlar


KEYWORDS: Cognitive behaviors, Selection & placement examinations, Measured behaviors

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education