EGİTİMİN FİNANSMANI SORUNU VE MALİYETLERİN AZALTILMASINA İLİŞKİN ALTERNATİF STRATEJİLER


Doç. Dr. Yüksel Kavak & Arş. Gör. Ergin Ekinci


ÖZET
UNESCO'nun verilerine göre, II. Dünya Savaşı'ndan sonra tüm eğitim sistemlerinde büyük bir sayısal genişleme olmuş ve öğrenci sayısı (1960-80) ikiye katlanmıştır. Bu genişlemenin büyük bölümü gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, aynı dönemde, kamu eğitim harcamalannda da yaklaşık LOkatlık bir artış olmuştur. Ancak bu harcamalann sadece % 12'si gelişmekte olan ülkeler tarafından yapılabilmiştir. İşte, bir taraftan eğitim talebindeki patlama diğer taraftan finansman darboğazı gelişmekte olan ülkeleri eğitim maliyetlerinin azaltılması yönünde yeni arayışlara götürmüştür. Pek çok gelişmekte olan ülkede gözlenen bazı alternatif stratejiler şunlardır: Okul sürelerinin kısaltılması, okula daha ileri yaşlarda başlama, sınıf kapasitelerinin artırılması, çoklu eğitim, tesislerin tam kullanımı, öğretmen ve sermaye maliyetlerinin düşürülmesi, sınıf tekran ve okul terklerinin azaltılması vb.


ABSTRACT
According to the UNESCO estimates, after the World War II, a rapid quantitative expansion occured in all educational systems and the total world enrolments (between 1960 and 1980) roughly doubled. The bulk of this great expansion was achieved by the developing countries. On the other hand, in the same period, total public education expenditures increased about ten-fold. But only 12 per cent of these expenditures was used by the developing countries. The explosion in educational demand combined with financial crisis directed the developing countries to new pursuits of cost-saving strategies. Some of the cost-saving strategies seen in the developing countries as fo1- lows; reducing the years of schooling, starting the school at later ages, increasing class sizes, multi-shift schooling, reducing teacher and capital costs, preventing repetitions and drop-outs ete.


ANAHTAR KELİMELER: Maliyetin azaltılması, maliyetten tasarruf edilmesi


KEYWORDS: Co st reduction, cost-savings.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education