Ağır metallerin biyolojik süreçlerle biyosorbisyonu çalışmaları


Doç. Dr. Necdet SAĞLAM & Yrd. Doç. Dr. Nilüfer CİHANGİR


ÖZET
Heavy metal pollution is an issue of great environ- mental concern.The precence of potentially toxic con- centrations of heavy metals in industrial wastewaters causes an important environmental problem .to the autho rities concerned. Biological molecuIes for the removal of heavy metals from industrial effiuents may provide an attractive alternative to physical and chemical processes which are often employed. in this study, several research information has been amassed on the using biological processes and metal uptake by microorganisms and molecular explaining of biosorption.


ABSTRACT
Ağır metal kirliliği önemli çevre sorunudur. Endüstriyel atık sularda ağır metallerin toksik derişimlerinin varlığı önemli çevre problemlerini beraberinde getirmektedir. Ağır metallerin böyle endüstri atıklarından uzaklaştırılması için mevcut konvansiyonel fiziksel ve kimyasal süreçlerin ye- rine biyolojik moleküllerin kullanımı alternatif ve etkili gö- rülmüştür. Bu çalışmada mikroorganizmalarla metal uzak- laştırımı, kullanılan biyolojik süreçler ve metal biyosorbsiyonunun moleküler temeli ile ilgili bilgiler top- lanmıştır


ANAHTAR KELİMELER: Ağır Metaller, Metal Alımı, .Biyolojik Süreçler, Mik- roorganizmalar.


KEYWORDS: Heavy Metals, Metal Biosorption, Biological Processes, Microorganisms

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education