İlköğretim kurumlarının denetiminde yeterince yerine getirilmediği görülen bazı denetim rolleri ve nedenleri


Yrd. Doç. Dr. Berrin BURGAZ


ÖZET
Çağdaş eğitim denetimidin amacı, okul1arda öğrenme - öğretme sürecinin geliştirilmesidir. Bu bakımdan eğitim de- netrnenleri eğitim sistemi içinde önemli roller oynarlar. Ancak bu alanda yapılan araştırmalara bakıldığında, uy- gulamada "gözlenen" denetimsel rol davranışlarının "bek- lenen" rol davranışlarına uygun olmadığı görülmektedir. Bu makale, bu tür yetersizliklerden ve bu yetersizliklerin ne- denlerini araştıran bir çalışmanın [Burgaz,1992] sonuçlarından sözetrnektedir.


ABSTRACT
Contemporary goal of supervision is the improvement of the teaching-learning process in schools. in this respect, educational supervisors play significant roles in educational system. However, it is appeared that many current super- visory practices are not similar to perceived ideal practices because there are some reasons which makes the actual practices inadequate. This paper is about these in- adequancies and tries to expose the results and rec- ommendations of the certain research [Burgaz, 1992] done in the fielQ of educational supervision. The research at- tempted at determining the extent to which the selected reasons influences the reasons of the selected reasons in- fluences the reasons of the selected inadequate supervisory role behaviours by depending on the views of elementary school supervisors and teachers. The research seems to be impartant with the particular consideration of dealing with the reasons of the inadequate supervisory role behaviours in a more analytical way and revealing that each in- adequate supervisory role behaviour may have a different reason and being a conductive one for measures which will take.


ANAHTAR KELİMELER: Denetin rollerindeki yetersizlikler


KEYWORDS: Educational Supervisory Roles, Inadequanci-es in Su- pervisory Roles

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education