EACIlER DEVELOPMENT: AN IMPORTANT ISSUE


Yrd. Doç. Dr. Gülsev PEKKAN


ÖZET
Bu çalışma, ülkemizdeki İngilizce öğretmenlerinin mes- leki gelişmeleri ile ilgili görüşlerini belirlemek ve ken- dilerini geliştirmek için ne/ler yaptıklarını ortaya koymak için hazırlanmış bir anketin sonuçlarını ve yorumlarını sun- maktadır.


ABSTRACT
This study tries to reveal the approaches of English te- achers in our country to the concept of 'teacher de- velopment'. It is assumed that most of the English teachers in our country become mechanical in their teaching as years pass and their English classes become monotonous and not rewarding. it is believed that such a monotony can be got rid of through a continuing professional de- velopment. A questionnaire has been designed to reveal the approaches of the teachers and the factors they believe would contribute to their development mostly. At the end, some suggestions are made.


ANAHTAR KELİMELER: Mesleki Gelişim, Hizmetiçi Eğitim Programları


KEYWORDS: Teacher Development, In-service Training Programs

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education