INNO VATIVE BEHA VIOUR AND PRIMARY SCHOOL SUPERVISORS IN TURKEY


Assist. Prof. Yusuf Badavan


ÖZET
Bu makale, bütünü 1993 yılında Leicester Üniversitesi'nde yapılan doktora çalışmasının bir bölümünü içermektedir. Çalışma, Türkiye'deki ilköğretim denetçilerinin önceden belirlenmiş bazı yenilikçi davranışları denetim uygulamalarında ne derecede gösterdikleri ile ilgilidir. Çalışmanın amaçlarından birisi, ilköğretim denetçilerimizin uygulamada gösterdikleri yenilikçi davranışların, gerek kendilerine gerekse denetledikleri öğretmenlere sorularak ortaya çıkarılması idi. Çalışmada yer alan denetçi ve öğretmenlerin eğitim ve öğretim yaşantılarına dayalı olarak vermeleri istenen yanıtlara göre, ilköğretim denetçileri yenilikçi davranışların büyük çoğunluğunu gerek nicelik, gerekse nitelik yönünden göstermemektedirler. Araştırma bulguları, Türkiye'de uygulanmakta olan ilköğretim denetimlerinde "kalite kontrol" ve "değerlendirme" odaklı etkinliklerin, "rehberlik" ve "yardım" amaçlı etkinliklerden daha ağırlıklı olarak yer aldığını ortaya sermektedir. Ancak, yine araştırma bulgularına göre, olması gereken ise bunun tam tersidir .


ABSTRACT
This paper is a brief summary of a study carried out in ten provinces of Turkey for fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at the University of Leicester, England. As the title tries to stress, this artiele concerns primary school supervisors' practical involvement in certain specific innovative behaviours and practices. The entire thesis was submitted in May 1993. The aim of the study was to attempt to focus on tl1e relationship between educational innovation and primary school supervision in Turkey. The main focus is on the innovative behaviours exhibited by the primary school supervisors. Thus, the experiences of primary school teachers and primary school supervisors about these behaviours are identified. The findings of the study revealed that the vast majority of the pre-defined would-be innovative behaviours of supervisors had not been adequately exhibited both in quantity and quality. according to the responses of the vast majority of the teachers. However, a substantial proportion of the supervisors reported that tl1ey had exhibited those behaviours. The findings also suggested that tl1e "quality control" or "assessment" aspect of the primary school supervisian in Turkey was given more weight than tl1e "support" and "advice" aspects of il. However, the results also highlighted that there was a need for shifting of the focus away from monitoring and inspection to support and advice in supervisory activities.


ANAHTAR KELİMELER: Yenilikçi Davranış, Yenilik, Yenileşme, Buluş, Denetim, Teftiş, Denetçi, Müfettiş, İlköğretim. Eğitimsel Yenilik.


KEYWORDS: Innovation, Supervision, Inspection, Primary School, Innovative Behaviour.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education