OKULÖNCESİ EGİTİM PROGRAMI HANGİ YETERLİKLERİ KAZANDIRMALIDIR?


Doç. Dr. Nuray Senemoğlu


ÖZET
Bu makalede, okulöncesi eğitim programının çocuklara hangi yeterlikleri kazandırınası gerektiği tartışılmaktadır. Bir okulöncesi eğitim programıyla kazandınlacak yaşantılar çocuğun kendini tüm özellikleriyle tanımaS1l11ve kabul etmesini çocuğun başkalarıyla dostluk kurmasını, işbirliği yapmasını, bir başka deyişle sosyalleşmesini; kendi kültürünün ve diğer kültürlerin özelliklerinin farkında 01mas1l11; dil müzik hareket, dans, resim yoluyla etkili iletişim kurmas1l11 sağlayabilmeli; devimsel becerileri, çok yönlü düşünme ve problem çözme becerilerini; estetik ve yaratıcılık becerilerini geliştirebilmelidir.


ABSTRACT
The aim of this paper is to explain competencies and skills which should be developed by preschool curriculum. These competencies and skills relate to self-awareness, social skills- cultural awareness, coımnunication skills which include language, musıc, movement, drama, art, perceptualmotor skills, analytical thinking, problem-solving skills, creative and aesthetic awareness.


ANAHTAR KELİMELER: Okulöncesi eğitim programı, Geliştirme, Beceri, Yeterlik.


KEYWORDS: Preschool curriculum, Development, Skiıı, Competency.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education