LA BANDE DESSINEE EN CIASSE DE FRANÇAIS


Yrd. Doç. Dr. Ece KORKUT


ÖZET
Bu yazıda öncelikle karikatür bandının sanat ürünleri arasındaki yeri belirlenmiş, ardından bu ürün ile ilgili bazı kısa bilgiler verilmiş ve bir yabancı dil öğretimi ders mal- zemesi olarak nasıl kullanılabileceği gösterilmiş, iki model önerilmiştir. Bu bilgiler ışığında Bretecher'in "Şampiyonlar" başlıklı 12 karelik bandı yazı düzgüsü ve resim düzgüsü açısından çözümlenerek sınıf içinde nasıl uygulanabileceği gösterilmiştir


ABSTRACT
In this artiele the place of cartoon among other artistk products has been discused, and then some brief in- formation about this product has bcen given. The usage of it into the foreign language elass as one of the authentic materials has been demonstrated through two models. As an application of this, a cartoon, "Champions" crea- ted by Brett~~cher has been analysed in written code and design code.


ANAHTAR KELİMELER: Karikatür Bandı, Yabancı dil olarak Fransızca


KEYWORDS: Cartoon, French as a foreign language.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education