İLKÖGRETİMDE TEMEL ÖGRENME İHTİYAÇLARININ KARŞlLANMASI


Prof. Dr. Nurettin Fidan & Prof. Dr. Yaşar,Baykul


ÖZET
Araştırmada Türkiye'deki ilköğretim okullarında Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilgisi alanlarındaki temel bilgi ve beceriler yönünden öğrenme başarısı ölçülmekte; ölçme sonuçları ilköğretim programının hedefleri ve "Herkes Için Eğitim Dünya Konferansı" nda alınan ilke kararları doğrultusunda değerlendirilmektedir. Ayrıca, bu düzey öğrencilerinin bilim ve teknoloji, sağlıklı yaşam ve vatandaşlık konularına olan tutumları ölçülmekte ve karşılaştırmalar yapılmaktadır.


ABSTRACT
In this research, the learning achivement was studied in basic learning skills in the basic schools in Turkey in terms of educational objectives of educational programme for basic schools and the framework of the world decleration. (Education for all conference held in Jomtien, Tailand). In the study, basic learning skills in Turkish, mathematics, social science and naturel seciences were included in the study. Attitudes towards science and technology, health and citizenship were also studied.


ANAHTAR KELİMELER: temel öğrenme becerilerinin ölçülmesi, herkes için eğitim, temel öğrenme becerileri, temel öğrenme ihtiyaçları


KEYWORDS: measuring basic learning skills, education for all, basic learning skills, needs for basic skills.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education