SULTAN SAZLIGININ YÖNETIM PLANI ALANıN ORNİTOLO)İK AÇIDAN SON DURUMU


Yrd. Doç. Dr. Levent TURAN, Yrd. Doç. Dr. Ali ERDOĞAN & Prof. Dr. İlhami KİZİROĞLU


ÖZET
Sultansazlığı kuş varlığı açısından çok uzun yıllardan beri oldukça önemli bir alan olarak bilinmektedir. Sahada şimdiye kadar kısa veya uztın süreli; düzenli ya da dü- zensiz araştırmalar yapılmıştır. Diğer taraftan bölgede 1970'li yıllardan itibaren Dsİ tarafından planlanan ve büyük ölçüde uygulaması yapılmış bulunan "Develi Projesi" kap- samında, sahayı bir uçtan diğer uca uzanan ve yoğun. bir şekilde havzayı saı:an drenaj kanalları açılmıştır. Bu uy- gulamanın sonrasında 199O'1ı yılların başından itibaren, olumsuz iklim koşullarının da etkisiyle, sahada büyük bir kuraklık görüntüsü ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak, kuş türlerinin sayı ve populasyon büyüklüklerinde % 9O'lara ulaşan düşüşler saptanmıştır. Bunun üzerine çok çeşitli kişi ve kuruluşlardan büyük tepkiler gelmiş ve DSİ'nin göreceIi iyileştirme çalışmaları ve 1071,5 m kodunun korunacağı sözü verilmesi sonucu su miktarında ve buna bağlı olarak kuş türleri ve sayılarında sınırlı bir artış gözlenmiştir.


ABSTRACT
(Letzter Zustand des Gebietes im Hinsicht auf die Or- nithologie) Man weiB seit laengerer Zeit, daB die Sultansümpfe hinsichtlich der Omithologie ein sehr wichtiges Gebiet dar- stellt. Bis jetzt wurden im Areallaengere und kürzere bzw. ordnungsmaessige und nicht geplante Forschungen durch- geführt. Das Gebiet wurde seit 1970 im Rahmen der Develi-Projekt durch staatische Wasser-Anstalt (DSİ) mit den Entwaesserung~kanaelen durchgewühlt. Danach trat am Anfang der neun ziger ]ahre durch ne- gative Einwirkung der klimatischen Bedingungen ein dürres Bild im Gebiet auf. Dabei wurde bei der ArtenzaW und bei der Populationsgrösse der Vögel bis zu 9Q01o'iger Minderungen festgestellt. Darüber hinaus wurde Dsİ durch verschiedene Organisationen protestiert. Danach hat DSİ veranlasst, dass die Wasser- Höhen-Kode bei 1071,5 m bei- behaIten wird und die Wassemiveau nicht veraendert werden soll. Durch die Erhöhung des Wasserspiegels hat man eine begrenzte Erhöhung der Vogelart bzw.-zaW im Gebiet beobachtet


ANAHTAR KELİMELER: Develi Projesi, Su Aynası, 1071,5 Kodu; Drenaj Kanalları


KEYWORDS: Develi-Projekt, Wasserspiegel, 1071,5 m Kode, Dreinagekanaele

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education