PERSPECTlVES FOR BIOLOGICAL EDUCATION-CHALLENGE FOR BIOLOGY INSTRUCTION AT THE END OF THE 20th CENTURY


Prof. Dr. Lothar Staeck


ÖZET
Berlin Teknik Üniversitesi'nde biyoloji öğretmenliği bö- lümü birinci sınıf öğrencileri arasında yapılan bir araş- tınnaya göre, biyoloji -ôğretiminin çok popüler bir konu ol- madığı ortaya çıkmıştır. Gerçekten de Almanya'da sürdürülen biyoloji öğretimi hem çok soyut ve kuramsal hem de normal bjr öğrenci için oldukça sıkıcı gö- zükmektedir. Eyaletlerin çoğunluğu da biyoloji öğretimini 7, 8 ve 9. sınıftan kaldırdıkJarı için Almanya'da biyoloji öğ- retimi bir çok eyalette tarihselolarak en düşük standartlara yaklaşmaktadır. Almanya'da biyoloji öğretiminde kar- şılaşılan önemli sorunlar arasında biyoloji öğretim yön- temleri, bu öğretimin hedefleri ve biyoloji öğretim müf- redatının içeriği yer almaktadır. Biyoloji öğretiminin geliştirilmesi için paradigmatik bir model genişletilmesine ve/veya değişimine zorunlu olarak ihtiyaç duyulmaktadır.


ABSTRACT
Some surveys of over 200 beginning semester students preparing for a teacher's certificate in biology at the Technical University of Berlin indicate that biology instruction is not considered a very popular subject. Biology instruction in Germany is too abstract and theoretical, too cumbersome and inaccessible to the normal student. Biology instruction is approaching its lowest standard in history in most federal states since the majority of these states have taken biology instruction out of grades 7, 8 and 9. The methods of biology instruction, the objectives and the content are among the central issues related to biology instruction in Germany. A paradigmatic model expansion and/or change by necessity is needed to enhance the current curricula of biology instruction.


ANAHTAR KELİMELER: Biyoloji Eğitimi. / Öğretimi, Almanya'da Biyoloji Öğ- retimi, Biyoloji Öğretim Metodları, Okul Biyolojisi.


KEYWORDS: Biology Education / Instruction, Biology instructiof) in Germany, Didactics of Biology, School Biology

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education