lSTENING VS. READING: AN EXPERIMENT TO


Yrd. Doç. Dr. Gül KESKİL


ÖZET
Yabancı dil öğrencileri dinleme ve okuma başta olmak üzere dil becerilerini geliştirmekte zorluk çekmektedirler. Söz konusu iki becerinin ortak özelliklerden biri tahmin yeteneğininanlama düzeyini arttırmasıdır. Bu çalışmanın amacı, yapılan bir deney sayesinde dinlemenin mi okuma konusunda tahmin geliştirrnede daha etkin olduğunu, yoksa okumanın mı öğrencileri dinleme konusunda daha doğru tahminlere yönelttiğini ortaya koymaktır. Eşit düzey ve. sayıda öğrenciden oluşmuş dört grupla yapılan araştırmanın sonucunda okumanın dinlemeye olan etkisinin çok daha belirgin olduğu görülmüştür.


ABSTRACT
Most foreign language students have difficulty improving their language skills,especially listening and reading. One of the common characteristics of the two skills mentioned is that an ability to predict the content of the language substance helps increase their comprehension. The aim of this study is to see whether listening or reading is more influential in improving the other. The experiments carried out with fOUf groups of students, equal in number and the level of proficieney, conveyed that reading as a pre-listening activity was mare efficient in improving the listening skill rather than vice versa.


ANAHTAR KELİMELER: Dil becerileri (okuma, yazma,dinleme, konuşma), tahmin yeteneği


KEYWORDS: Language skills (reading, writing, listening, speaking), ability to predict.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education