Alman Dili Eğitimi öğrencilerinde yazma alışkanlığı


Yrd. Doç. Dr. Ayten GENÇ


ÖZET
Bu araştırmada Hacettepe Üniversitesi Eğitim FakÜltesi Alman Dili Eğitimi öğrencilerinin duygu ve dü- şüncelerini sistemli bir mantık bütünlüğü içerisinde yazma güçlüklerinden yola çıkılarak durum tespiti yapılmış; yazma güçlüklerinin nedenleri araştırılmış ve öneriler sunulmuştur. Bir çok bilimsel kaynağa dayanarak hazırlanan sorulardan oluşan anket 178 lisans öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın sonuçları ile öğrencilerin yazma alış- kanlıklarını, yazma güçlüklerini doğuran etkenleri saptamanın yanısıra kompozisyon dersi veren öğretim elemanlarına öneriler getirmesi ve uygulamaya katkı oluşturması beklenmektedir.


ABSTRACT
In this study, the feelings and thoughts of the German Language Teaching Department students have been examined systematicaııy through the difficulties they face in writing; the reasons of these difficulties have be en examined and some suggestions have been put forward. A questionnaire has been prepared taking a lot of scientific sources into consideration and this questionnaire has beenn given to 178 undergraduate students. The results of the questionnaire will both help us find out the reasons of the difficulties that they face in writing and will also guide the teachers of writing in their writing classes.


ANAHTAR KELİMELER: Yazma becerisi, Yabancı dil olarak Almanca


KEYWORDS: writing skill, German as a foreign language

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education