(n, nı) TEPKİMELERİNDE DENGE ÖNCESİ ETKİNİN İNCELENMESİ


Arş. Gör. Celal BAYRAK


ÖZET
Bu çalışma ile (n,nl) tepkimelerinde denge öncesi (precompound, preequilibrium) exciton modeli incelendi. Bu model En= 1-14 MeV enerji aralığında A?!. 55- 209'da (ssMn, S6Fe, 93Nb, ISlTa, 197Au, 209BO 6 çekirdeğe uygulandı. Elde edilen sonuçlar deneysel verilerle uygunluk göstermektedir.


ABSTRACT
This paper presents the results of investigations of the precompound exciton model in the (n,nı) reactions. This model have been applied us six nucleus in the atomie number range A?!. 55-209 and energy region En= 1-14 MeV. The cakulated results have be en found to be consistent with experimentally observed data


ANAHTAR KELİMELER: (n, nı) reaksiyonları, denge öncesi, exciton model


KEYWORDS: (n, nı) reactions, precompound (preequilibrium), exciton model

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education