FEN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM HARİTASI YÖNTEMİNİN KULLANILMASI


Doç,Dr. Fitnat KAPTAN


ÖZET
Kavram haritası yöntemi, eğitim alanında çok ümit verici geJişmelerden birisidir. Bu çalışmada, kavram haritalarının öğrenme, öğretme ve planlama süreçleri için niçin temel yöntemlerden birisi olduğu tartışılacak ve fen eğitiminde nasıl ku]]anı]acağı üzerinde duru]acaktır. Yapısal öğrenme kuramı içinde çok önemJi bir yeri olan kavram haritası yöntemi, anlamlı öğrenmeyi sağlamada da en önemJi geJişmelerden birisidir. Kavram haritaları, insanların nasıl öğrendikleriyle, anlamlı öğrenme kuramları arasında köprü kuran bir öğretme, öğrenme stratejisidir. Bir kavram haritası daha geniş bir kavram başlığı altındaki ikincil derecede olan kavramların birbiriyle ilişkilerini gösteren iki boyutlu şemadır. Kavram haritaları, haritayı yapan kişinin bir kavramı diğerlerine nasıl bağladığını çizgilerle gösterir. Bu çalışmada fen öğretiminde kavram haritalarının ku]]anılması, "Kavram haritası nedir?", "Kavram haritası niçin yararlıdır?", "Kavram haritasının elemanları nelerdir? ve "Fen eğitiminde değişik amaçlarla kavram haritası nasıl ku]]anılır'?" gibi sorulara cevap verilmeye çalışılmıştır.


ABSTRACT
Concept mapping is one of the most promising developments in education. In this paper, it is explained why concept maps are essential tools for teaching, learning, planning and how you can use concept mapping may be new to science teaching and learning. it is arecent development that is becoming more widely used as constructivist learning models are more accepted in science education. Concept mapping is perhaps the most important innovationto help children producemeaningfullearriing in classrooms. Concept mapping is a teaching and learning strategy that provides a bridge beıween whal we know about how people learn and meaningful learning. A concept map is a two-dimensional diagram that shows the interrelalionships of concepls under a broader concepl headingo A concept map depicts how ıhe mapmaker links one conrept to anoıher. In ıhis paper, concept map properıies are discussed like that "Whal is concepl mapping?", Why are concept maps usefu'?", "What are the specifir components of concept maps'?", How can i use concept mapping in difl'erent stage of srienre education'?"


ANAHTAR KELİMELER: Kavram Haritası, Fen Öğretimi


KEYWORDS: Concept Map, Science Teaching

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education