THE ADVANTAGES OF USING DRAMA AS A METHOD OF EDUCATION IN ELEMENTARY SCHOOLS


Tülay ÜSTÜNDAĞ


ÖZET
Bu makalede ilkokulda bir yöntem olarak dramanın kullanılmasının avantajları tartışılmaktadır. Makale beş ana bölümden oluşmaktadır: dramanın tanımı, eğitimde drama, ilkokulda dramanın kullanılmasının avantajları ve öneriler. Birinci bölüm iki alt bölümden oluşmakdır: dramanın önemi ve dramanın biçimleri. İkinci bölüm genel olarak okullardaki drama ile ilgilidir. Üçüncü bölümde ilkokulda dramayı kullanmanın avantajları tartışılmaktadır. Bunlardan biri kendini gerçekleştirme diğeri ise bireysel ya da duygusal gelişmedir. Dördüncü bölüm dramada gü- nümüzdeki durumdur. Son bölüm ise önerilerdir.


ABSTRACT
This article discusses the advantages of using drama as a method of education in elementary schools.The article consists of five main parts:definition of drama, drama in education, the advantages of using drama in elementary schools, current situation and recommendations. The first part can be divided into two sub-groups: the importance of drama and forms of drama. The second part deals with drama in schools in general and drama in elementary schools. In the third part the advantages of using drama in elementary schools are discussed. One of them is self actualization and the other one is personal or emotional development. In the fourth part is current situation in drama. Finally the last part is recommendations.


ANAHTAR KELİMELER: Drama, ilkokul, dramayı kullanmanın avantajları, yöntem.


KEYWORDS: Drama, elementary school, advantages of using drama, method.'

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education