KAYNAŞTIRMA SINIFINDA NORMAL ÇOCUĞUN DURUMU: ETKİLEŞİM VE ETKİLENMELER


POSITION OF NONHANDICAPPED CHILD IN AN INTEGRATED CLASSROOM: INTERACTION AND INFLUENCES


Assoc. Prof. Dr. Nilgün METİN


ÖZET
Egitimciler ve aileler kaynaştırma sınıflarındaki normal çocukların bu ortamlardan olumsuz yönde etkileneceklerini düşünmektedirIer. Ancak bu konuda yapılan çalışmalar, entegrasyon uygulamalarından engelli çocuklar kadar normal çocukların da önemli gelişimsel kazançlar elde ettiklerini vurgulamaktadır. Bu yazıda entegrasyon ortamlarında çocuklar arasındaki etkileşim, normal çocugun engelli akranına tutumu ve entegras- yondan etkilenmesi konuları üzerinde durulacaktır.


ABSTRACT
Educators and families think that normal children in integrated c1assrooms would be negatively effected in such integrated settings. Studies in this subject, however. emphasize that normal children get developmental gains from appIications of integration as weB as handicapped children. This artic1e tries to deal with such subjects as the interaction between normal and handicapped children and attitudes of normal children to their handicapped peers in the integrated settings, and the effects of ilitegration applications on normal children.


ANAHTAR KELİMELER: Entegrasyon programları, normal çocuklar etkileşim, tutum, etkilenme


KEYWORDS: Integration programs, normal children, interaction, attitudes, influences

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education