ON THE MEANING AND INTEGRlTY OF CAREER AND PERSONAL COUNSELING


Assoc. Prof. Dr. Gülter Oskay


ÖZET
Bu makalede,mesleki ve kişisel sorunların birbirinden ayrılamıyacak kadar iç içe bulunduğu ve bu nedenle ayrı ayrı ele alınamıyacağı gerçeğine ağırlık verilerek mesleki ve kişisel danışma'nın anlamı ve bütünlüğü tartışllmıştır.Mesleki ve kişisel danışma sürecinin birçok ortak yönü bulunmaktadır.Danışman'ın çok çeşitli kuram ve teknikierden yararlanabilme özgürlüğünden ötürü, mesleki danışmada eklektik model kullanılabilir. Makalede danışmanların eğitilmesi ve mesleki danışma'nın uygulanması ile ilgili doğurgular tartışılmıştır.


ABSTRACT
In this paper the meaning and integrity of career and personal counseling is discussed emphasizing the fact that career and personal problems are inextricably intertwined and therefore should not be dealt with separately.The processes of career and personal counseling have much in common.An eclectic career counseling model may be useful because the counselor is free to choose from a wide variety of theories and techniques. Implications for training the counselors and practicing career counseling are also discussed .


ANAHTAR KELİMELER: Mesleki danışma, kişisel danışma, anlamı, bütünlüğü.


KEYWORDS: Career counseling ,personal counseling, meaning, integrity.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education