Yanıtlayıcı davranışların analizi yolu ile matematikte problem çözümleri için bir güvenlik ve geçerlilik araştırması


Yrd. Doç. Dr. Aysun UMAY


ÖZET
Matematikte yanıtlaYICllara çoktan seçmeli test biçiminde sorulan problemler açık uçlu sorulduğunda ortaya çıkan değişikliklerin araştırıldığı bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma niteliksel bir araştırma özelliğindedir. 100 yanıtlayıcıya 26 maddelik bir çoktan seçmeli test ve çoktan seçmeli testte yer alan problemlerin açık uçlu biçimleri yö- neltilmiş ve her yanıtlayıcının aym sorulara vermiş oldukları yanıtlar (2600 adet) karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçları, matematikte çoktan seçmeli test biçiminde yöneltilen sorular açık uçlu sorulduğunda yanıtlayıcı davranışlarında yapısal bir değişiklik ortaya çıktığını göstermektedir. Ayrıca, iki sınav türünden elde edilen sonuçlar arasında geçerlik ve güvenirlik açısından bir fark bulunmamış, ancak açık uçlu sınavdaki doğru olmayan yanıtlar türlerine göre gruplandırıldığında hata türlerinin yapısal bir karakteri olduğu saptanmıştır.


ABSTRACT
In this study, the changes, which occured when multiple-choice testing were asked as open-ended testing in mathematics, were examined. This research is a qualitative study. A multiple-choice test with 26 items and open-ended problems which placed in the multiple choice test were given to responsed.. Answers (2600 item) were compared to each other . Results of this study showed that when multiple-choice testing was asked as open-ended testing in mathematics, structural changes have occured in behaviours of the respondents. Besides, there were no differences between the results of these two types of tests on validity and reliability. However, when wrong answers in open-ended tests were grouped according to their types, errar types had a structural characteristics


ANAHTAR KELİMELER: Çoktan seçmeli test; Açık uçlu sınav; Yazılı yoklama; Geçerlik; Güvenirlik; Matematikte ölçme.


KEYWORDS: Measurement in mathematics, Multiplechoice-test, Open-ended-test, Essay test, Validity and Reliability.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education