MANAGERIAL ROLES APPROACH AND THE PROMINENT STUDY OF HENRY MINTZBERG AND SOME EMPIRICAL STUDIES UPON THE PRINCIPALS WORK


Assist. Prof. Dr. Berrin BURGAZ


ÖZET
Bu makalenin amacı, yönetim işini analiz etmede kullanılan yollardan biri olan Yönetimse! Roller Yaklaşımını tanıtmak; Henry Mintzberg'in,betimse! araştırma yöntemini ve yapılandırılmış gözlem tekniğini kullanarak yönetimsel işi analiz ettiği çarpıcı araştırmasının sonuçlarını ortaya koymak ve eğitim yönetimi alanında yapılmış bazı ampirik araştırma bulgularını sunmaktır.


ABSTRACT
The aims of this paper are to present the Managerial Roles Approach which is one of the ways used in analysing managerial work; to offer the results of Henry Mintzberg's outstanding study in which he analysed the managerial work by using the descriptive research method and stmctured observation technique; to exhibit same findings of empirical studies carried out in the field of educational administration with the same method and technique


ANAHTAR KELİMELER: Yönetimsel Roller Yaklaşımı, İş- etkinlik Okulu, Yönetimsel iş


KEYWORDS: Managerial Roles Approach, The WorkActivity School, Managerial work

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education