Fen öğretmeninin görevleri ve nitelikleri, fen öğretmeni yetiştirilmesine yönelik öneriler


Prof. Dr. F. İnci MORGİL & Doç. Dr. Ayhan YILMAZ


ÖZET
Toplumların çağa uyum sağlaması için, öncelikle yeterli nicelik ve nitelikli insan gücüne sahip olması gerekir. Her alanda yeterli bireyler yetiştirmek isteniyorsa gerçekçi ve fonksiyonel bir eğitim sisteminin bireylere sunulması ve bu nedenle eğitime büyük önem verilmesi ve bu alana büyük yatırımlar yapılması gerekmektedir. En gerçekçi ve doğru yatırımın insana yapılan yatırım olduğu konusunda, yönetim biçimleri farklı olan ülkeler bile aynı görüş etrafında birleşmişlerdir. Eğitim, hangi düzeyde olursa olsun kalitesi ve başarısı iyi yetişmiş öğretmenin kalitesi ve başarısı ile paralellik gösterir. Çünkü eğitimin kalitesinin temel belirleyicisi iyi yetişmiş ve yetiştiriimiş bir öğretmendir. 1982 yılından itibaren öğretmen yetiştirme görevi üniversitelerin eğitim fakültelerine verilmiştir. Bu tarihten itibaren Fen (Biyoloji, Fizik ve Kimya) öğretmenleri her sene sayısı artan eğitim fakültelerince yetiştirilmekte ve mezunlar ilköğretim okullarında ve lisede görev almaktadırlar. Fen öğretmeni, öğrencilerin günlük yaşamı tanımalarını, fen biliminin önemini algılayarak, yorumlayabilmelerini sağlayan kişidir. Öğrenci bu şekilde yaşam ile ilgili genel kültür bilgilerini ve becerilerini kazanabilmektedir. İyi bir fen öğretmeni fen kavramının ne olduğunu bilen, çevremizin nelere bağlı olarak oluştuğunu, nasıl geliştiğini açık ve net olarak kavrayan kişi olarak tanımlanmaktadır. Konu ile ilgili kaynakların araştırılıp değerlendirilmesi ve konu ile ilgili yapıcı önerilerin hazırlanması nitelikli fen öğretmeni yetiştirmeye katkıda bulunacaktır


ABSTRACT
Societies need qualitified people if they are to comply with the age. A realistic and functional educational system is required and also it must be given importance and investment should be directed toward education if the aim is to educate individuals competent in all areas. Different countries in terms of their government type agree on the fact that the mostrealistic and appropriate investmentis one that is directed to individuals, Education regardless its level has parallel implications with the teachers. In other words, quality and success of any educational system depend upon the quality and success of teachers. Since i982 the education departments,in Turkey, are responsible for teachertrainingoTherefore science teachers (biology, physics and chemistry) have been trained by the education departments,and the graduates have been assigned to basic education schools and high schools. A science teacher is one who makes his students familiar with their life and also makes them informed about the importanceof science, In this way students acquire general knowledge about life. A good science teacher knows the concept of science, how our environmentis made up of, and comprehends how it develops dearly. Review of related literature and suggestion of constructive recommendationswill contribute to the qualified science teachers


ANAHTAR KELİMELER: Fen Eğitimi, Fen Öğretimi, Ö,~retmenYetiştirme,Kaynak Araştırma


KEYWORDS: Science Education. Science Teaching, Teacher Training, Review of Literature

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education