Fransızca ve Türkçede rakamlı deyimlerin karşılaştırmalı incelenmesi ve Fransızca yabancı dil öğretiminde kullanımları


Yrd. Doç. Dr. Nazmiye TOPÇU


ÖZET
Bu çalışmada, Fransızca Yabancı Dil Öğretiminde deyimlerin yeri ve öneminden hareketle, Fransız ve Türk dillerinde rakamlı deyimlerin karşılaştırmalı bir incelemesi yapılmıştır. Önce, deyimin tanımı yapılıp sınırları çizildikten sonra, sayıların aritmetiksel anlamlannın dışında, gizli kozmik anlamları araştırılmış, gösteren (sayı) ile gösterilen (anlam) arasında nedensellik ilişkisi olup olmadığı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Her iki dilin deyimlerinde kullanım slklıkJarı yüksek olan sayıların anlam kapsamlarının Fransızca ve Türkçe deyimlerde ne ölçüde örtüştükleri ya da birbirlerinden ne denli uzaklaştıkları gösteriImeye çalışılmıştır. Ayrıca karşılaştırmalı inceleme sonucu elde edilen verilerle, bu deyimlerin öğretim amacı ile seçimlerinde benzerlik, kolaylık ve dilbilgisel kurallara uygunluk gibi ölçütlere uyulması ve öğretim yaklaşımı olarak ise, bağlamsal (contextuel) ve karşılaştırma-çeviri yöntemleri önerilmiştir.


ABSTRACT
Since idioms are very importantin the teaching of foreign languages, a comparative analysis of the French and Turkish idioms with numbers has been made in this study. After defining the idioms and drawing attention to the restrictions, the underlying cosmic meanings of the numbers (besides their aritmetic values) and whether there are arbitrary relationships between the referents and the references have been studied. Furthermore, the numbers frequently used in both languages and whether there are similarities in the meaning contents they have in both languages have also been searched. Upon reaching the findings of this contrastive analysis and studying the selection of the idioms according to the similarities they employ, the practicality in their teaching and their grammaticality, it has been understood that the contextual approach and the contrastive-translationapproach have been considered as the most effective language teaching methods


ANAHTAR KELİMELER: Deyimler ve Rakamlar, Fransızca ve Türkçe Deyimler, Deyimlerin Öğretimi


KEYWORDS: idioms and numbers, French and Turkish idioms, teaching of the idioms

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education