ÖĞRENCİLERİN KİMYA BAŞARI, TUTUM VE AKADEMİK BENLİK KAVRAMLARI ÜZERİNDE TÜMEVARIM VE TÜMDENGELİM İÇERİK YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI


COMPARISON OF INDUCTIVE AND DEDUCTIVE CONTENT SEQUENCE ON STUDENTS' CHEMISTRY ACHIEVEMENT, ATTITUDES AND ACADEMIC SELF CONCEPT


Res. Ast. Nejla YÜRÜK, Assist. Prof. Dr. Tuğba ŞAHİN (YANPAR) & Arzu İ. BOZKURT


ÖZET
Bu çalışmada, ders konularının tümevanmsal ve tümdengelimsel sıralanmasının öğrencilerin kimya başarıları, kimyaya karşı tutumları ve akademik benlik kavramları üzerindeki etkisini karşılaştırılmıştır. Çalışmaya 62 üniversite birinci sınıf genel kimya dersini alan öğrenci katllmıştr.Derste atomun yapısı ve periyodik tablo, kimyasal bağlar, moleküller arası çekim kuvvetleri ve sıvı ve katıların özellikleri ve madde konuları işlenmiştir. Veriler MANCOV A ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonunda, öğrencilerin bilimsel işlem becerileri. ön bilgileri. ön tutum ve akademik benlik avramlan kontrol edildiğinde tümevarımsal sıraya göre konuların işlendiği grubun tümdengelimsel sıraya göre konuların işlendiği gruba göre klasik sınavda daha başarılı oldukları ortaya çıkarken, tutumlarında, akademik benlik kavramlarında, kısa cevaplı ve çoktan seçmeli test başarılarında ise anlamlı bir fark bulunamamıştır.


ABSTRACT
his study compared the effectiveness of inductive (part-to-whole) and deductive (whole-to-part) content sequences on students' chemistry achievement, attitude toward chemistry and academic self-concept. 62 freshman students from a general chemistry course pal1icipated in this study. The course units were structure of atom and periodic table, chemical bonding, intermolecular attractions and properties of liquids and solids, and matter (stoichiometry). Each group studied the same course content with reverse order. The data were analyzed with MANCOV A. As a result of the analyses, it was found that students exposed to inductive content scquence achieved better than students exposed to deductive content sequence on essay type test when the ir science process skills, attitudes toward chemistry and academic self-concepts before the treatment, and pre- achievement were statistically controlled. However, there was found no significant difference on their auitudes toward chemistry, academic self-concepts, short answer test achievement and multiple choice test achievement after the treatment when the above stated confounding variables are statistically controlled.


ANAHTAR KELİMELER: Tümdengelimsel ve tümevarımsal konu sıralaması, kimya başarısı, tutum, akademik benlik kavramı


KEYWORDS: ınductive and deductive content sequence, chemistry achievement, attitude, academic self-concept

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education