ÇOKLU ZEKA KURAMI VE EĞİTİME YANSIMALARI


Nilay TALU


ÖZET
Bu makalede Çoklu Zekii Kuramı tanıtılmış ve eğitime yansımalarına yer verilmiştir. Bu kurama göre bireyler, sadece sayısal ve sözel becerilere değil, uzamsaL, müzikal, bedensel, sosyal, öze dönük ve doğa ile ilgili belirgin becerilere de sahiptir. Bu nedenle eğitimde de sadece dil ve mantık-matematik zekiiları değil, diğer tüm zekiHar dikkate alınmalıdır. Çoklu Zekii Kuramının sınıf uygulamaları konusunda pek çok çalışma yapılmaktadır ancak bunların içinde en doğrusu belirlenememektedir. Öğretmenler sınıf ortamına, hedeflere ve topluma bakarak uygun yöntemleri seçmelidir.


ABSTRACT
The aim of this paper is to introduce the Theory of Multiple lntelligences and implications on education. In this theory, individuals have not only linguistic and logical-mathematical, but also spatial, musical, bodilykinesthetic, interpersonal, intrapersonaland naturalisticintelligences. For this reason, educators should notice that all eight intelligences in their instruction,There are too many curricular interpretationsof the theory of multiple intelligence. None of these adaptations is more correct than any others. Teachers apply the theory in the way they consider the most appropriate for their students, school, and community.


ANAHTAR KELİMELER: Çoklu Zeka Kuramı, DilbiIimsel zeka, Mantık-matematiksel zeka, Uzamsal zeka, Müzikal zeka, Bedensel zeka, Sosyal zeka, Özedönük zeka, Doğal zeka, Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Olarak Program Geliştirme


KEYWORDS: The Theory of Multiple Intelligences, Linguistic intelligence, Logical-Mathematical Intelligence, Spatial intelligence, Musical intelligence, Bodily-Kinesthetic intelligence, Interpersonal intelligence, Intrapersonal intelligence, Naturalistic intelligence, curriculum Development, Theory of Multiple Intelligences.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education