PROBLEM.BASED LEARNING AND ITS APPLICATION INTO SCIENCE EDUCATION


Arş. Gör. Özlem S. ÇAKIR & Yrd. Doç. Dr. Ceren TEKKAYA


ÖZET
Bireyler yaşamları boyunca çevre kirliliği, sağlık ve ailevi sorunlar gibi birçok problemle karşılaşırlar. Bilim, insanı bölgesel ve evrensel problemlere etkili çözümler bulmasını sağlayacak bilgilerle donatır. Bu nedenle okullar da öğrencilere günlük hayatta karşılaşacakları problemleri çözmeyi öğreneceği fırsatlar yaratılmalıdır. Fen bilimi eğitimcileri olarak, öğrencilere gerçek hayatta karşılaşacakları problemleri çözmeyi öğretmek en önemli hedetlerden biri olmalıdır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan derleme türündeki bu çalışmada, öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşacakları problemleri çözebilecek yetenekler kazanmasını sağlayacak "probleme-dayalı öğrenme" yöntemi açıklanarak araştırılmıştır. Fen bilgisi öğretimine nasıl entegre edilebileceği sorularına cevap vermeye çalışılmıştır


ABSTRACT
Science can provide humanity with knowledge about the biophysical environment and the social behaviors needed to develop effective solutions to humanity's local and global problems. Every day, people face with many problems, such as pollution, health problems, and family crises. it is essential that schools and teachers provide students with meaningful opportunities to help them solve problems. As a science educator, our most important goals are to teach children to be abIe to overcome real life problems. Therefore, we'd like to research how to assist students in developing skills to enable them to solve these problems. This research will focus on problem-based leaming and its integration into science education. Specifically, this paper will answer the following questions: What is problem-based learning? How was problem-based leaming organized? What are the advantages and disadvantages related to the use of problembased learning? How can it be integrated into science instruction


ANAHTAR KELİMELER: Probleme-dayalı öğrenme, probleme dayalı öğrenme müfredatı, öğretim metotları, fen bilgisi öğretimi


KEYWORDS: Prohlem-based learning, prohlem- hased learning curriculum, instructional methods. science education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education