FEDERAL ALMANYAıDA YAŞAYAN TÜRK EVLi BiREYLERiN PSiKOLOJiK BELiRTiLERi


Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILDIRIM


ÖZET
Bu çalışmada 1996 yılında Almanya'da yaşayan Türk evli bireylerin psikolojik belirtileri incelenmiştir. Araştırmaya 557 kadın 579 erkek olmak üzere toplam 1154 evli birey katılmıştır. Evli bireylerin psikolojik belirtilerini belirlemek amacıyla 1977'de Derogatis tarafından geliştirilen Symptom Check List (SCL-90-R) kullanılmış- tır. Evli bireylere ilişkin kişisel bilgiler ise araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan bir bilgi toplama formu ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde t Testi kullanılmıştır. Araş- tırmada Almanya'da yaşayan Türk evli bireylerde en çok görülen 25 psikolojik belirti saptanmıştır. Saptanan psikolojik belirtilerin OC, SOM, Ai, DEP, INT, HOS ve PAR alanları ile ilgili olduğu görülmüştür. ANX, PHOB ve PSY alanları ile ilgili önemli bir belirti bulunmamıştır. Bulgular tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.


ABSTRACT
In this study, psychological symptoms of Turkish married individuals who have be en living in Germany in 1996 were examined. The sample of the study inclued totally 1154 Turkish married individuals (557 women, 597 men). The psychological symptoms of the Turkish married individuals have been measured by Symptom Check List (SCL-90-R) developed by Derogatis (1977), and the personal information of the Turkish married individuals have been colJected through a questionnaire developed by the researcher himself. The data were analyzed by the t Test. The most frequent 25 psychological symptoms of the Turkish married individuals who have been living in Germany were determined. The most of these psychological symptoms are connected with OC, SOM, AI, DEP, INT, HOS and PAR; but not with ANX, PHOB and PSY. The findings are discussed and some suggestions are made.


ANAHTAR KELİMELER: Türk evli bireyler. psikolojik belirtiler


KEYWORDS: Turkish married individuals, psychological symploms

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education