Liselerdeki biyoloji öğretmenlerinin derslerini deneyler ile işleyebilme olanakları


Yrd. Doç. Dr. Galip AKAYDIN & Prof. Dr. Haluk SORAN


ÖZET
Bu çalışma ile liselerde görev yapan biyoloji öğretmenlerinin, konuları uygulamaya yönelik olarak işleyebilme olanakları araştırılmıştır. Ders programlarının uygulamalı olarak işlenebilmesi ( laboratuvar çalışmaları, inceleme gezileri vb.) okulların maddi olanakları ile de yakından ilgilidir. Konu ile bağlantılı olarak, liselerimizdeki durumun araştırılması amacıyla hazırlanan anket formları Ankara'dan seçilen çeşitli liselerdeki biyoloji öğretmenlerine uygulanmıştır. Anket sonuçlarından elde edilen verilere göre, liselerdeki biyoloji öğretmenlerinin uygulama yaptırma olanaklarının yeterli olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır.


ABSTRACT
This study investigated the opportunities available for Lycee biology teachers to teach biology topics in an applied manner. Such opportunities and facilities (laboratories, field trips, etc) are closely related to the economic resources of the schools concerned. A questionnaire was applied to biology teachers in selected Lycees in Ankara in order to the determine the situation. According to the results obtained, opportunities and facilities available to Lycee biology teachers for dealing with biology topies in an applied mannerwere insufficient.


ANAHTAR KELİMELER: Lise Biyoloji Derslerinin İşlenmesi, Biyoloji Uygulamalan. Pratik Yaparak Öğrenim.


KEYWORDS: Lycee Biology Courses. Practical Studies in Biology Teaching. Biology Practical in Lycee.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education