CURRENT STATE OF THE MATHEMATICS EDUCATION COMMUNITY IN TURKEY


Assist. Prof. Dr. Behiye UBUZ & Prof. Dr. Petek AŞKAR


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, üniversitelerimizde matematik eğitimi alanında yapılan çalışmaları ve öğretim elemanlarının durumunu incelemektir. Araştırmanın örneklemini matematik eğitimi birimleri olan altı universite oluşturmaktadır. Araştırmadaki veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen iki bilgi toplama formuyla elde edilmiştir. Çalışmanının bulgularına göre, matematik eğitimi alanında araştırmacı olarak çalışan öğretim elemanlarının sayıca az olduğu; bu nedenle yayın sayılarının ve yurt dışı ilişkilerin yetersiz düzeyde bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak yıllara göre incelendiğinde görülen nicel ve nitel artış umut vericidir.


ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the current state of the mathematics education community in Turkey with respect to research studies and staff The sampk of the study included six universities in different parts of Turkey. Two questionnaires developed by the researchers were used in the study. According to the findings of this research, although the number of researchers in mathematics education is not sufficient, there is an increase in their numbers in the last few years


ANAHTAR KELİMELER: Marematik eğitimi grubu


KEYWORDS: Mathematics education community

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education