MATEMATiKSEL KAVRAMLARIN OLUŞUMUNDA ÖRNEKLERİN ROLÜ


THE ROLE OF EXAMPLES IN THE FORMATION OF MATHEMATICAL CONCEPTS


Assoc. Prof. Dr. Behiye UBUZ & Burcu KIRKPINAR


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, öncelikle genel örneklerin kavram oluşturmadaki kullanımı üzerine bir literarür taraması, daha sonra ise bulunan bu kuramsal bilgilerin sınav kağıtları üzerinde incelenmesinden oluşmaktadır. İncelenen sınav kağıtları hakkında literatüre dayalı açıklayıcı bilgiler verilmiştir. Öğrencilerin sınav kağıtlarındaki yanıtları ve yapılan literatür taraması üzerinde yoğunlaştığımızda genel örneklerin kullanılması için şu önerilerde bulunulabilir. Bunlardan birincisi, tüm genel örneklerin verilmesi daha sonra ise alıştırmalara geçilmesi şeklinde olabilir. İkinci ise genel örneklerin seçiminde paralelolma ilkesi yanında paralelolmama ilkesinin de kullanılması olabilir.


ABSTRACT
This research presents a brief survey of literature on the use of examples and generic examples in concept formation, and the observation of these theoretical ideas in a number of exam papers. Explanatory insight is given to c1arify the situations in the exam papers. By focusing on the students' answers and the definition given on generic example definition, mainly two suggestions arise for the usage of generic examples. Firstly, the sequence of the exemplification may be in the order of all the generic examples first and then the practising examples. Secondly, while chosing the examples the non-parallel principle can be taken into consideration besides the parallel principle.


ANAHTAR KELİMELER: Örnek, genel örnek, alıştırmalar, kuramsallaştırma, genelleme


KEYWORDS: Example, generic examples, practising examples, abstraction, generalisation, clarification

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education