0.05) bulunmuştur. Araştırmada, bulgulara ilişkin yorumlar yapılarak önerilerde bulunulmuştur.'>

SANAT EĞiTiMi - YARATıCılıK ETKiLEŞiMi


Doç. Dr. Neriman ARAL


ÖZET
Araştırma sanat eğitimi alan ve almayan ergenlerin yaratıcılık boyutlarında sanat eğitimi alıp almamasının, cinsiyetin, devam ettikleri sınıfın ve sanat eğitimi dalları- nın etkilerinin olup olmadığının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Hacettepe Üniversitesi Ankara DevJet Konservatuarı'na devam eden 80, Özel Arı Kolejine devam eden III ergen olmak üzere toplam 191 ergen dahil edilmiştir. Araştırma verileri "Torrance Yaratıcı Düşünme Testi" ve "Genel Bilgi Formu" ile toplanmıştır. Toplanan verilerin analizi "Varyans Analizi" ve Duncan Testi" ile yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda sanat eğitimi alıp almamanın, sınıfın, sınıf-sanat eğitimi etkileşiminin ve uğra- şılan sanat dalının yaratıcılık boyutlarında anlamlı bir farklılığa neden olduğu (P0.05) bulunmuştur. Araştırmada, bulgulara ilişkin yorumlar yapılarak önerilerde bulunulmuştur.


ABSTRACT
The research was carried out to determine the effects of variables such as arts education, sex, grade and art education branch on creativity dimensions of the adolescents getting or not getting art education. Research samplc was totally 191 adolescents, 80 of which attending University of Hacettepe Ankara State Conservatory and i II of which attending Private Arı High SchooL. "Torrance Creative Thinking Test" and "General Information Form" were used as data collection instruments. The data collected were analysed by "Analysis of Variance" and "Duncan Test". As a result of the research, it has been determined that getting or not getting art education, grade, art educatian grade interaction and art educatian branch caused a significant difference on the creativity dimensions (PO.05). In the study, interpretations concerning the findings and suggestions were presented.


ANAHTAR KELİMELER: Yaratıcılık, Sanat eğitimi


KEYWORDS: Creativiıy, arts educaıion

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education