iŞBiRLiKLi ÖGRENME iLE GELENEKSEL ÖGRENME GRUPLARı ARASıNDAKi FARKLAR


Öğr. Gör. Vesile YILDIZ


ÖZET
İşbirlikli öğrenme, üzerinde birçok araştınna yapılan, bilişsel ve duyuşsal öğrenme ürünleri üzerinde olumlu etkileri kanıtlanmış bir öğretim yöntemidir. Bu yazının amacı işbirlikli öğrenme ile geleneksel öğrenme grupları arasındaki öğretmen ve öğrencinin rolü, öğrenme etkinliğini planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerindeki farklılıkları ortaya koyarak işbirlikli öğrenme ve sınıflardaki öğrenme gruplarının özelliklerini açıklamaktır.


ABSTRACT
Cooperative learning is a teaching method into which a lot of research has been carriedout and which has been proved to have a positive effect on cognitive and affective outcomes. The aim of this artide is to show the differences between cooperative learning and tradiational learning groups in terms of the role of the teacher and the student, planning the learning activities, implementation and evaluation processes and to explain the characteristics of cooperative and traditionallearning groups.


ANAHTAR KELİMELER: İşbirlikli öğrenme grupları, geleneksel öğrenme grupları


KEYWORDS: Cooperative leaming groups, traditional leaming groups.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education