SOME VALUES OF TURKISH UNIVERSITY STUDENTS FROM VARYING DEGREES OF RELIGIOSITY*


Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILDIRIM


ÖZET
Bu çalışmada, dindarlık düzeyleri farklı Türk üniversite öğrencilerinin bazı değerleri incelenmiştir. Araştırma kapsamına 1996 yılında, 666 kız ve 552 erkek olmak üzere toplam 1218 üniversite öğrencisi alınmıştır. Öğrencilerin tümü bekardır. Veriler araştırmacı tarafından geliş- tirilmiş olan bir bilgi toplama formu ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde Ki-kare (X2) testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin %85'i dini inanca sahiptir. Aynı zamanda %85'i cinsel ayırırncılığa karşıdır. Kadın - erkek eşitliğine inanmayanların çoğu dindar öğrencilerdir. Ev ilik öncesi cinsel ilişki öğrencilerin yarısı tarafından doğal karşılanmaktadır. Dindar olmayan öğrencilerin %41'i cinsel ilişkiye girmişlerdir. Buna karşın, erken yaşlarda cinsel ilişkiye giren öğrencilerin büyük çoğunluğu dindaröğrencilerdir.Öğrenciler sürekli olarak yurt ve dünya sorunlanyla ilgilenmekte ve çoğu, Türkiye'nin geleceğine ilişkin kaygı yaşamaktadır. Ancak, Türkiye'nin geleceği konusunda dindar öğrenciler dindar olmayanlara göre daha iyimser bulunmuştur.Bulgular literatürışığında tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.


ABSTRACT
In the present study, some values of Turkish university students from varying degrees of religiosity were examined. The samp1e of the study included totally 1218 university students (666 female, 552 male), in 1996. All students were unmarried. A questionnaire developed by the researcher was utilized in this study. The data were analyzed by Chi-Square (X2) test. According to the findings, 85% of the students believe in religion. Female subjects were more religious. Also 85% of the students against sexual discrimination. Most of the students who admit to sexual discrimination were in religious groups. Sexual intercourse before marriage was seen anatural phenomenon among half of the students. Forty-one percent of the students belonging to nonreligious groups have engaged in sexual intercourse. Many students who had sexual intercourseat an earlyage were religious. The students were always concemed about national and world problems, and were anxious about the futureof Turkey. Religious studentswere found to be more optimistic about the future of Turkey than nonreligious ones. The findings are discussed in the light of related literature,and some suggestionsare made.


ANAHTAR KELİMELER: Türk üniversite öğrencileri, değerler, dindarlık.


KEYWORDS: Turkish university students. values, religiosity.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education