EFFECTS OF SOCIOECONOMIC STATUS, LOCUS OF CONTROL, PRIOR ACHIEVEMENT, CUMULATIVE GPA, FUTURE OCCUPATION AND ACHIEVEMENT IN MATHEMATICS ON STUDENTS' ATTITUDES TOWARD PHYSICS


Hakan UZ & Dr. Ali ERYILMAZ


ÖZET
Bu araştırmada öğrencilerin fiziğe karşı tutumlannı etkileyen faktörler araştırıldı. İsimleri sosyoekonomik durum, önceki başanlar, genel not ortalaması, gelecekteki meslek, denetim odağı ve matematikteki başanlar olan altı bağımsız değişkenin öğrencilerin fiziğe karşı tutumuna olan etkileri incelendi. Fizik Tutum Ölçeği, Sosyoekonomik Durum Ölçeği ve Denetim Odağı Ölçeği adında 3 ölçek geliştiriIdi ve 3 i 7 lise öğrencisine uygulandı. Bu ölçeklerden elde edilen sonuçlan analİz etmek için çok boyutlu regrasyon ve ilişki analizi (MRC) metodu kullanıldı. Bu araştmna 6 bağımsız değişkenin öğrencinin fiziğe karşı tutumuna olan birleşik etkisinin önemli olduğunu gösterdi. Gelecekteki meslek, denetim odağı, matematikteki başanlar ve önceki başanlar önemli faktörler iken sosyoekonomik durum ve genel not ortalamasının önemli faktörler olmadığı ortaya çıktı.


ABSTRACT
In this research, the factors affecting the students' attitudes toward physics were investigated. In order to find the effects of six independent variables namely socioeconomicstatus,prioracmevement,cumulative GPA, future occupation, locus of control and achievement in mathon students'attitudestowardphysicswere examined. Three scales; Physics Attitude Scale, Socioecononllc Status Scale and Locus of Control Scale were developed and administered to 317 high school students. Multiple Regression and Correlation Analysis (MRC) was used to analyze the data obtained from the scales. This research showed that the combined effect of these six independent variableson students' attitudestowardphysics is significanl. The unique effects of future occupation, locus of control, achievement in math and prior achievement were significantfactorswhile the uniqueeffects of socioeconomic statusand cumulative GPA were nol.


ANAHTAR KELİMELER: Fiziğe karşı tutum. sosyoekonomik durum. önceki başarılar. genel not ortalaması. denetim odağı ve gelecekteki meslek


KEYWORDS: Attitudes toward physics, socioeconomic status. prior achievement. cumulative GPA, locus of control. and future occupation.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education