İngilizce Bölümlerinin Lise Son Sınıf Öğrencileri Tarafından Nasıl Algılandıkları Üzerine Bir Çalışma


A Study on How English Departments are Perceived by Final Year High School Students


Assist. Prof. Dr. Alparslan TOKER


ÖZET
Her yıl lise son sınıf öğrencileri kendi kariyer hedeflerini gerçekleştirmek için hangi üniversitede öğrenim göreceklerinin seçimine dair karar verme sorunuyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Doğru bir üniversitenin seçimini yapma hem karmaşık hem de öğrenci ve velilerin çeşitli faktörlerin farkına varmasını gerektiren yorucu bir süreçtir. Bu makale eğitimlerini devam ettirmek amacıyla İngilizce bölümüne girmeyi ümit eden lise son sınıf öğrencileri tarafından benimsenen karar-verme davranışını incelemeyi amaçlamaktadır. Lise son sınıf öğrencilerinin İngilizce bölümünde eğitim görmek isteme nedenlerinin belirlenmesi amacıyla bir anket tasarlanmış ve uygulanmıştır. Örneklem 164 mezun olacak lise son sınıf öğrencilerinden oluşmuştur ve bulgular İngilizce mezunları için mevcut olan iş imkanlarının öğrencilerin bölümde öğrenim görme yönündeki kararlarını etkilediğini ortaya koymuştur. Onlar İngilizceyi öğretmeyi düşünmemekte aksine çok uluslu şirketler ve yabancı ülkelerin elçiliklerinde istihdam edilmeyi amaçlamaktadırlar.


ABSTRACT
Each year final year high school students confront with problem of deciding which university they will choose to study for the realization of their career goals. Selecting a right university is a complicated as well as a tiresome process which demands students and their parents to be aware of various factors. This paper attempts to examine the decision-making behavior adopted by graduating high school students hoping to enter an English department to continue their education. A survey was designed and administered to final-year high-school students with the purpose of determining their reasons to study at English department. The sample consisted of 164 graduating high school students and findings revealed that the job opportunities available to English majors affect students’ decision to study at the department. They do not intend to teach English but rather seek employment at multi-national companies and embassies of foreign countries.


ANAHTAR KELİMELER: Mezun olacak lise son sınıf öğrencileri, algılama, İngilizce bölümü, kariyer seçimi, karar


KEYWORDS: Graduating high school students, perception, English department, career choice, decision

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education