İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN DİLBiLMSEL VETILERI BAKIMINDAN KENDiLERINE GÖRE iHTlvAÇLAR


SELF-REPORTED NEEDS OF EFL STUDENTS IN TERMS OF LINGUISTIC SKILLS


Assist. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK


ÖZET
Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümünde okuyan öğrencilerin dil becerileri konusundaki ihtiyaçlarını ortaya çıkarmayı amaçlar. İncelenen beceriler dilbilgisi, sözcük bilgisi, dinleme, konuşma, telaffuz, yazma ve okumaanlama'dır. Böyle bir çalışma, Yüksek Öğretim Kurlu'nun Eğitim Fakültelerine gönderdiği yeni ders proğramı karşısında önem kazanmaktadır. Yeni proğram, adı geçen becerilerin ögretimine ayrılmış zamanı büyük çapta azaltmaktadır. Çalışma, ders proğramında azaltılan alanları belirledikten sonra, anket yöntemiyle öğrencilerden elde edilen veriyi değerlendirerek öğrenci ihtiyaçlarıyla yeni ders proğramını karşılaştırır. Öyle görünüyor ki yeni ders proğramı öğrencilerin en çok ihtiyaç duydukları konuşma, telaffuz, dinleme ve sözcük bilgisi gibi alanlara ayrılan zamanı büyük ölçüde azaltmıştır.


ABSTRACT
This study investigates the need 1evels of students regarding linguistic skills studying at the English Langauge Department at Hacettepe University. The skills that are investigated are grammar, vocabulary, listening, speaking. pronunciation, writing, and reading. A study of the needs in these skills areas becomes important and meaningful given the new curriculum designed by the Higher Education CounciL, which drastically reduces the amount of time spared earlier for the teaching of these skills. The study identifies areas of reduction in the syllabus, and examines data obtained from students through a questionnaire drawing conclusions by comparing what the new curriculum promises and what students need. What the new curriculum appears to have done is that it has greatly reduced the time allocated for the learning of linguistic skills which students need most such as speaking, pronunciation, listening and vocabulary.


ANAHTAR KELİMELER: İnKilizeenin öğretimi, ihtiyaç incelemesi, dilsel yetenek öğrenimi, proğram geliştirme, öğrenci Kelişimi


KEYWORDS: teaehing of English , needs analysis, leaminK ollinguistie skills. eurrieulum design, student improvement.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education